THÔNG BÁO

Giáo viên các lớp rà soát, thống kê các trang thiết bị hư hỏng cần sữa chữa, mua mới gửi về phòng kế toán trước ngày 1/9/2016

Ngày 22/8/2016 Toàn trường tổ chức nhập học năm học mới. Toàn thể giáo viên và học sinh tham gia chào cờ tại sân trường.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC