THÔNG BÁO

Ngày 21/9/2016: Đoàn cán bộ y tế về khám sức khỏe tổng quát cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học Âu Cơ

Ngày 01/10/2016 Đại hội công nhân viên chức Trường Mầm non - Tiểu học Âu Cơ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC