THÔNG BÁO

Trường Âu Cơ tổ chức đào tạo Song ngữ theo trình Quốc tế của George Washington (GWIS) và được GWIS cấp bằng quốc tế sau khi tốt nghiệp

Năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức đào tạo tiếng anh theo Chuẩn chương trình Cambridge (Starters và Movers) cho học sinh tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC