THÔNG BÁO

Ngày 21/9/2016: Đoàn cán bộ y tế về khám sức khỏe tổng quát cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học Âu Cơ

Ngày 22/8/2016 Toàn trường tổ chức nhập học năm học mới. Toàn thể giáo viên và học sinh tham gia chào cờ tại sân trường.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC