Lộ trình xe bus đưa đón

giao nhận học sinh  Giờ đón học sinh Giờ trả học sinh
Cây xăng 55555 (ấp 2 An Viễn) 06 giờ 00' 17 giờ 15'
Cầu An Viễn 06 giờ 05' 16 giờ 40'
Trường Hòa Bình 6 giờ 25’ 16 giờ 30’
Ngã 3 Dân chủ 6 giờ 30’ 16 giờ 25’
Cây xăng Duy Phương 6 giờ 35’ 16 giờ 20’
Bánh mì Tâm Phát 6 giờ 40’ 16 giờ 18’
Trường Địa Chính + Cafe Góc Phố 6 giờ 45’ 16 giờ 15’
Trường Âu Cơ 6 giờ 50’ 16 giờ 05’
  * Ghi chú: Vì thời gian đón trả học sinh đúng vào giờ cao điểm,  nên thời gian đón trả của xe buýt có thể  chênh lệch  trong khoảng 02 – 05 phút.  
Điểm giao nhận học sinh  Giờ đón học sinh Giờ trả học sinh
Trường Âu Cơ  06 giờ 45’ 16 giờ 02’
Quán 5 Dê 06 giờ 25’ 16 giờ 07’
Ngã 3 Sáu Đúng 06 giờ 35’ 16 giờ 15’
Vật liệu XD Tam Phước 06 giờ 40’ 16 giờ 25’
Ngã 3 Tam An 05 giờ 55’ 16 giờ 35’
Điện thoại Thủy Chung 06 giờ 15’ 16 giờ 45’
Khu tái định cư Tam An 06 giờ 20’ 16 giờ 50’
Mũi tàu trên 05 giờ 45’ 16 giờ 55’
Bưu điện Long Thành 05 giờ 40’ 17 giờ 00’
Cao tốc Long Thành 05 giờ 35’ 17 giờ 05’
 

* Ghi chú: Vì thời gian đón trả học sinh đúng vào giờ cao điểm,  nên thời gian đón trả của xe buýt có thể  chênh lệch  trong khoảng 02 – 05 phút.

 
Điểm giao nhận học sinh  Giờ đón học sinh Giờ trả học sinh
Trường Âu Cơ 5 giờ 35’ 16 giờ 03’
KCN Hồng Ngân 5 giờ 45’ 16 giờ 08’
Cổng nhà thờ Thiên Bình 5 giờ 50’ 16 giờ 12’
Nhà văn hóa Thiên Bình 5 giờ 55’ 16 giờ 15’
Bệnh viện Lao Phổi 6 giờ 05’ 16 giờ 20’
Chợ Tân Mai  6 giờ 20’ 16 giờ 40’
UBND Phước Tân 6 giờ 25’ 16 giờ 55’
Cổng 11 6 giờ 30’ 17 giờ 05’
Cây xăng Toàn Dung 6 giờ 32’ 17 giờ 08’
Đình thần Phước Tân 6 giờ 35’ 17 giờ 10’
Sân Golf Long Thành 6 giờ 45’ 17 giờ 20’
Dốc 47 6 giờ 50’ 17 giờ 25’
  * Ghi chú: Vì thời gian đón trả học sinh đúng vào giờ cao điểm,  nên thời gian đón trả của xe buýt có thể chênh lệch trong khoảng 02 – 05 phút. '
Điểm giao nhận học sinh 

Giờ đón học sinh

(Chuyến 1)

Giờ đón học sinh 

(Chuyến 2)

Giờ trả học sinh

(Chuyến 1)

Giờ trả học sinh 

(Chuyến 2)

Trường Âu Cơ  05 giờ 50’ 06 giờ 30’ 16 giờ 02’ 16 giờ 27’
Thuốc tây Phú Thảo   06 giờ 35’ 16 giờ 15’  
Pháo binh   06 giờ 40’ 16 giờ 20’  
Bò sữa   06 giờ 45’ 16 giờ 25’  
5 Dê   06 giờ 50’ 16 giờ 30’  
Khu 15 06 giờ 05’     16 giờ 45’
* Ghi chú: Vì thời gian đón trả học sinh đúng vào giờ cao điểm,  nên thời gian đón trả của xe buýt có thể  chênh lệch  trong khoảng 02 – 05 phút