TIN NHÀ TRƯỜNG


KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

.

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC

Thực hiện công văn số 953/SYT-NV ngày 08/02/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tạm thời xét nghiệm cho cán bộ, giáo viên, học sinh tại cơ sở trường học trong giai đoạn thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 25236/KH-UBND Ngày 28/12/2021, UBND thành phố Biên Hòa đã ban hành về triển khai các phương án cho học sinh, học viên trở lại trường học sau thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và điều kiện thực tế của Nhà trường về công tác phòng tránh dịch Covid-19 và việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

Trường MN – TH Âu Cơ xây dựng Kế hoạch đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 như sau:

I. TRƯỚC KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI:

1. Triển khai Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học:

- Ban giám hiệu nhà trường thực hiện tự rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan và báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT: Hoàn thành chậm nhất trước 15h ngày 10/02/2022.

- Phối hợp với Ngành Y tế rà soát công tác tự đánh giá, tiến hành tự kiểm tra đánh giá các mức độ có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh: Hoàn thành trước ngày học sinh đi học trở lại 14/02/2022.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 02 phòng để cách ly cho CB, GV, NV và học sinh sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường; Chuẩn bị đầy đủ nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh trong công tác bán trú.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học trên các phương tiện hỗ trợ CNTT và chương trình chăm sóc, nuôi dưỡng GD khi học sinh quay trở lại trường học:

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình học và đạt kết quả mong đợi đối với học sinh độ tuổi Mầm non và tiểu học, Ban giám hiệu Nhà trường xây dựng Kế hoạch chỉ đạo giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.

Đối với những bài mà giáo viên đã thực hiện dạy trẻ trên các phương tiện hỗ trợ trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên cần có kế hoạch ôn lại, dạy bù cho những học sinh không có điều kiện học trên các phương tiện hỗ trợ tại nhà và kiểm tra kiến thức để đánh giá kết quả của trẻ ngay sau khi trẻ bắt đầu quay trở lại trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố hoàn thành chương trình học của những bài dạy còn lại mà học sinh chưa được học trong thời gian nghỉ dịch ở nhà tháng 9, 10, 11, 12 năm 2021 và tháng 1,2 năm 2022, để tiếp tục thực hiện từ ngày 14/02/ 2022 đến hết ngày 30/5/2022 là kết thúc chương trình học.

3. Khẩn trương rà soát phương án, các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của ngành Y tế, UBND và phòng giáo dục - Đào tạo TP Biên Hòa

- Nhà trường chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho phụ huynh và học sinh  khi học sinh đi học trở lại.

- Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách; xây dựng kế hoạch và bố trí thời gian đón và trả trẻ theo từng khối, tăng cường giám sát các hoạt động nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi, giờ ăn, giờ ngủ và giờ tan trường.

- Tiếp tục thực hiện rà soát việc khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; yêu cầu những đối tượng cần phải cách ly thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Ngành Y tế.

- Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: khẩu trang, gang tay y tế, nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.

4.Triển khai cụ thể, Phân công CB, GV, NV thực hiện chăm sóc nuôi dạy, GD trẻ và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi hoc sinh đi học tại trường:

- Để thực hiện tốt công tác chăm sóc và giáo dục trẻ khi trẻ quay trở lại trường để học, BGH Nhà trường tổ chức họp toàn trường, xây dựng thời gian biểu và các phương án phòng chống dịch của nhà trường khi học sinh đi học, phân công cụ thể cho từng cá nhân CB, GV, NV trong trường.

- Triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ trường lớp, các trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường vào ngày mồng 07/02 -> 12/ 02/2022, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.

- Tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ quay trở lại trường học.

- Thực hiện phân công cụ thể đối với từng GV,NV chịu trách nhiệm đón trả trẻ và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho các phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường. Đồng thời thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ đối với từng khối lớp để đảm bảo giãn cách và không bị ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho công tác y tế theo quy định tại phòng y tế của trường, đồng thời bố trí riêng 02 phòng để cách ly cho CB, GV, NV và học sinh khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện công tác tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong và ngoài trường, lớp, đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác CSND và GD trẻ, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện như: nhiệt kế điện tử, nước uống và các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục tập huấn, giao nhiệm vụ cho CB, GV, NV toàn trường về quy trình phòng chống dịch bệnh, tes nhanh cho cán bộ, GV, NV, HS của trường hàng tuần. Xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh khi trẻ quay trở lại trường học.

 

 

II. HỌC SINH BẮT ĐẦU ĐI HỌC TRỞ LẠI:

1. Phương án cho học sinh đi học trở lại:

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, Nhà trường triển khai các phương án đón và trả học sinh khi quay trở lại trường để học tập trung theo từng khối lớp.

nhà trường sẽ bắt đầu hoạt động trở lại từ thứ hai ngày 14 tháng 02 năm 2022

2. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi trẻ đến trường:

- Nhà trường yêu cầu phụ huynh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi đến trường. Tuyệt đối không để những học sinh đến trường khi vẫn đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Nếu những học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, đồng thời thông tin ngay cho nhà trường và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám, tư vấn và điều trị.

- Thầy cô giáo có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh, lưu ý đến các hoạt động để tăng cường sức khỏe cho trẻ như: Thường xuyên cho trẻ súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, giữ ấm cơ thể, cho trẻ tập thể dục hàng ngày, ăn chín, uống sôi và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và hợp lý và hạn chế cho trẻ tiếp xúc với nhau.

- Đối với CB, GV, NV tự đo nhiệt độ trước khi đến trường, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động báo cáo BGH nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Yêu cầu CB, GV, NV tuyệt đối không được đến trường nếu đang trong thời gian phải cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- Đảm bảo có đủ nước uống hợp vệ sinh, mỗi trẻ có đủ 1 cốc uống nước, khăn mặt riêng có ký hiệu riêng, hàng ngày được vệ sinh sạch sẽ bằng xà phòng và phơi ở nơi có đủ ánh nắng.

- Bố trí và đảm bảo khu rửa tay phải có đủ xà phòng, nước sạch, các nhà vệ sinh phải sạch sẽ, có đủ các đồ dùng, trang thiết bị trong nhóm lớp như bồn rửa tay, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước tẩy, nước lau sàn... phục vụ cho giáo viên và học sinh hàng ngày.

- Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ hàng ngày, hạn chế dùng điều hòa.

- Toàn thể CB, GV, NV và học sinh tiểu học thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường tới trường và từ trường về nhà và trong mọi hoạt động (Trừ thời gian ăn), hạn chế đi và đến nhiều nơi và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Giáo viên các lớp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường vận động cho trẻ; điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp tình hình thực tế và đối tượng học sinh; ưu tiên tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chương trình theo quy định, đảm bảo hoàn thành Chương trình tiểu học, giáo dục mầm non và chuẩn bị tâm lý cho hs chuyển cấp đối với lớp Năm và cho trẻ vào lớp 1 đối với trẻ khối 5-6 tuổi.

3. Các phương án đảm bảo an toàn cho học sinh khi trẻ đến trường:

- Thực hiện tuyên truyền và thống nhất với phụ huynh về thời gian đón và trả trẻ theo quy định đối với từng khối lớp, để đảm bảo giãn cách theo từng lớp, không cho học sinh ra chơi cùng lúc (chỉ chơi tại lớp)

 - Tổ anh văn và giáo viên trực, chịu trách nhiệm đón trẻ, xịt khuẩn và kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường hàng ngày, không để cho phụ huynh và những người không có nhiệm vụ đi vào trong khu vực của nhà trường.

- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tập trong đông người. Tổ chức hoạt động thể dục, khởi động buổi sáng cho hs tại từng lớp, khi cho hs ra hoạt động ngoài trời phải được xen kẽ giữa các lớp để tạo sự giãn cách, yêu cầu giáo viên phải thường xuyên giám sát, nhắc nhở trẻ không được tụ tập nhóm đông người trong giờ ra chơi và giờ hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài trời hàng ngày.

- Yêu cầu giáo viên thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn và nhắc nhở học sinh cần thực hiện tốt các nội dung sau:

+ Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ y tế trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn.

+ Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp, vứt bỏ khăn giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch, bỏ rác vào đúng nơi quy định.

+ Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.

+ Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, chai nước, khăn mặt, khăn tay...

+Mỗi HS tiểu học mỗi em có 1 chai nước riêng, khi uống hết nước trong chai thì đến bình để lấy nước.

+ Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.

- Yêu cầu giáo viên cần phải thực hiện giãn khoảng cách từng học sinh trong phòng học khi ngồi học, ăn trưa tại lớp, và ngủ trưa xen kẻ quay đầu so le.

-  CB, GV, NV và học sinh đảm bảo giãn cách theo quy định tối thiểu. Hàng ngày trước khi vào mỗi hoạt động, giáo viên cần kiểm tra, nắm bắt xem trong lớp có học sinh nào có biểu hiện, có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi thì hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến phòng y tế hoặc gọi điện cho tổ phòng dịch của Nhà trường để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

- Khi có CB, GV, NV của trường có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay Phòng y tế của nhà trường để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.

- Thường xuyên thực hiện lau, khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa ra vào khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cửa ra vào lớp, lan can hiên, lan can cầu thang sau mỗi hoạt động.

- Thực hiện đầy đủ chương trình học để đạt được kết quả mong đợi đối với học sinh từng độ tuổi, chỉ đạo và giao cho Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khối lớp, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trương. Đối với những bài mà giáo viên đã thực hiện dạy trẻ trên các phương tiện hỗ trợ trong dịp trẻ nghỉ dịch ở nhà, giáo viên có cần kế hoạch củng cố, ôn lại, dạy bù cho những học sinh không có điều kiện học trên các phương tiện hỗ trợ tại nhà và kiểm tra kiến thức để đánh giá kết quả ngay sau khi hs bắt đầu quay trở lại trường để học. Đồng thời tiếp tục phân bố hoàn thành chương trình học của những bài dạy còn lại mà hs chưa được học trong thời gian nghỉ dịch ở nhà tháng 9; 10; 11; 12 năm 2021 và tháng 1; 2 năm 2022, để tiếp tục thực hiện từ ngày 14/02 cho đến hết ngày 30/ 5/ 2022 là kết thúc chương trình học.

- Căn cứ điều kiện cụ thể, nhà trường quyết định việc tổ chức cho trẻ ăn bán trú tại lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối (ngồi ăn theo 1 chiều; xếp hs ngồi theo thứ tự như khi ngồi học)

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về các giải pháp, phòng chống dịch cho CB, GV, NV, phụ huynh và học sinh.

4. Các phương án đảm bảo an toàn cho trẻ khi kết thúc mỗi buổi học:

- Khi hết thời gian học, giáo viên cho học sinh đi xe buyt xếp hàng lên xe ngồi đúng vị trí. Số học sinh còn lại vào vào chổ quy định của lớp mình (không chạy nhảy và đi ra khỏi chổ ngồi) cho đến khi phụ huynh đến đón.

- Yên cầu CB, GV, NV và học sinh trong toàn trường thực hiện nghiêm túc việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường, cần đeo khẩu trang trên đường đi về nhà.

- CB, GV, NV toàn trường cần duy trì nghiêm túc công tác vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra bổ sung nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay và vệ sinh sạch sẽ các vật dụng, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dạy và GD hs để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- BGH nhà trường thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, để kịp thời truyền đạt và hướng dẫn CB, GV, NV và học sinh thực hiện.

- Thực hiện nghiêm túc, khách quan việc tự đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường để báo cáo về Phòng GD&ĐT và chỉ được hoạt động trở lại và đón học sinh đi học trở lại khi đã đảm bảo các điều kiện an toàn.

- Đối với tổ y tế và ban phòng chống dịch covid:

+ Chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc xà phòng tại các vị trí có vòi nước rửa tay

+ Kiểm soát chặt chẽ người ngoài ra vào trong trường.

+ Nhân viên y tế thực hiện đúng chuyên môn theo qui định.

+ Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế trang bi cho phòng y tế và các lớp

+ Kiểm tra sức khoẻ và test nhanh với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao.

+ Kiểm tra thường xuyên công tác phòng dịch của toàn trường

+ Xử lý kịp thời các tỉnh huống và sự cố xẩy ra hàng ngày.

+ Thường xuyên kiểm tra vệ sinh các khu vực nhà vệ sinh, phòng thực hành thí nghiệm, phòng hội đồng, phòng bảo vệ v.v. Nhắc nhỡ học sinh bỏ rác đúng nơi qui định.

+ Theo dõi kiểm tra thân nhiệt của học sinh khi có hiện tượng nóng sốt báo cáo lãnh đạo để có hướng giải quyết.

+Test Covid đinh kỳ cho CB, GV, NV và HS

- Giáo viên chủ nhiệm:

+ Theo dõi sĩ số học sinh báo cáo về lãnh đạo hằng ngày.

+ Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của trường; đặc biệt nghiên cứu và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học

+ Hướng dẫn học sinh việc theo dõi, bảo vệ sức khỏe trong thời gian dịch bệnh; kịp thời phát hiện nhưng học sinh có biểu hiện, triệu chứng ho, sốt, khó thở; quán triệt học sinh có biểu hiện, triệu chứng ho, sốt, khó thở không đến trường; phối hợp với gia đình, cơ quan y tế địa phương tổ chức khám bệnh, cách ly theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế; theo dõi sức khỏe đối với phụ Huynh, hs đến từ các vùng có dịch.

+ Thực hiện cho học sinh vào đầu giờ học, cuối buổi học, sau khi đi vệ sinh, … lau tay bằng dung dịch rửa tay sát khuẩn, Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp hướng dẫn cho học sinh thực hiện.

+ Hướng dẫn học sinh thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng vào sọt rác của lớp và thực hiện đổ rác về khu vực chứa rác của nhà trường

+ Thực hiện rửa tay theo qui trình sáu bước đã được niêm yết tại các khu vực có vòi nước rửa tay.

+ Học sinh thực hiện việc trang bị chai đựng nước uống từ nhà mang đến trường không nên dùng chung các loại đựng nước hoặc các đồ ăn chung.

- Tổ chuyên môn

+ Theo dõi nắm bắt tình hình các thành viên trong tổ

+ Thực hiện vệ sinh các phòng tổ

+ Nhắc nhở thành viên trong tổ thực hiện tốt các qui định về phòng chống dịch covid - 19

+ Giáo viên chủ nhiệm, Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện nghiêm túc báo cáo những trường hợp bất thường ở lớp, ở Tổ về lãnh đạo trường hằng ngày.

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình học sinh đi học trở lại.

- Lãnh đạo trường:

+ Triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2021 – 2022 chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.

+ Yêu cầu các thành viên trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe của học sinh, CB, GV, CNV và cộng đồng./.

 

 

 

 

 

 

0865 00 33 79