TIN NHÀ TRƯỜNG


Ứng dụng AuCoSchool

.

Để thuận tiện cho việc theo dõi học sinh và tương tác tốt giữa Nhà trường và quý phụ huynh học sinh.
Từ tháng 10 năm 2021, trường Mầm non - Tiểu học Âu Cơ triển khai ứng dụng AuCoSchool trên các nền tảng Android và IOS.

- Link cho thiết bị chạy Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stackgoo.aucoschool

- Link cho thiết bị chạy IOS: https://apps.apple.com/bg/app/aucoschool/id1567624717
- Link hướng dẫn sử dụng: https://drive.google.com/file/d/1RrGeX2Dz4ge5Zm7BVTOLk6rBat1V2YZe/view?usp=sharing
 

0865 00 33 79