TIN GIÁO DỤC


Bộ Giáo dục chỉ đạo giảm nhẹ công việc cho GV tiểu học

Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD-ĐT) Phạm Ngọc Định vừa có công văn gửi GĐ các sở GD-ĐT chỉ đạo thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30.

D-ĐT D-ĐT chỉ đạo thực hiện việc thành lập tổ công tác để hỗ trợ thường xuyên, kịp thời các trường triển khai thực hiện TT 30.

vận dụng, triển khai thông tư cần thống nhất cho phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương....

 được quyền chủ động vận dụng một cách linh hoạt, có thể bằng "lời nói" hoặc là “viết” phù hợp với , đúng với yêu cầu của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét.

học sinh, sử dụng tin nhắn, email… để liên lạcTT 30 quy định, yêu cầu giáo viên phải quan tâm đánh giá tất cả học sinh, không được “quên” em nào Bộ GD-ĐT chỉ đạoCác sở GD-ĐT cần việc sử dụng MMẫu sổ theo dõi chất lượng giáo dục do Bộ hướng dẫn chỉ là gợi ý, không bắt buộc .

<span times="" new="" roman';="" line-height:="" 17pt;="" text-align:="" left;"="" style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none;">Việc sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo TT 30 vào các thời điểm giữa tháng 11/2014, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học 2014-2015; Các báo cáo gửi bộ sau sơ kết 10 ngày.

Tin Tức Liên Quan

0865 00 33 79