THÔNG BÁO

Trường Âu Cơ tổ chức đào tạo Song ngữ theo trình Quốc tế với giáo viên trực tiếp là người nước ngoài (có GV trợ giảng là người Việt Nam)

Năm học 2022-2023, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức đào tạo tiếng anh theo Chuẩn chương trình Cambridge (Starters và Movers)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

VIDEO HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

 

Các hoạt động trong năm học 2021 - 2022 của thầy và trò trường Âu Cơ

 

Hoạt động từ thiện tháng 05 năm 2022

Chào Xuân Nhâm dần 2022

VIDEO BÀI GIẢNG ONLINE

 

Tập làm văn lớp 4 : Ôn tập cuối năm

 

Tiếng Việt lớp 2 : Ôn tập cuối kỳ 2

 

Toán lớp 1: Ôn tập về thời gian